Areas

The use of drones takes your business to a literally new dimension. Industrially equipped drones expand your perspective over large areas, enable precise work in hard-to-reach places, inspect crop conditions or industrial facilities... The possibilities are countless, which is why at Onedrone, we advocate an open approach to research and support companies in innovative solutions that enable the development of knowledge and the environment.


A/V produkcija

Upotreba dronova u filmskoj industriji, odnosno za snimanje visinskih prizora, vjerojatno je trenutno najšire rasprostranjena i ustanovljena usluga povezana s dronovima.

Read more

Geodezija

Mnoge geodetske usluge mogu se obaviti puno brže i elegantnije uz pomoć dronova. Izrada geodetskih planova, proračun volumena, izmjera iz ortofoto plana prostorne točnosti do 1 cm, uz značajno smanjenje vremena izrade.

Read more

Poljoprivreda

Bespilotne letjelice postaju neizostavno sredstvo u učinkovitoj poljoprivredi, gdje preciznim intervencijama u vegetaciji postižemo bolje rezultate uz niže troškove proizvodnje.

Read more

Arheologija i kulturna baština

Upotreba suvremene tehnologije u istraživanju i očuvanju povijesnih artefakata, zgrada i kulturne baštine u cjelini nije ništa novo. Dronovi vas odnose na višu razinu.

Read more

Energetika

Za neprekidni rad postrojenja, mnoge tvrtke su u svoje programe planiranog održavanja uključile najmodernije dijagnostičke alate dostupne na tržištu za industrijsku uporabu: termovizijske kamere i bespilotne letjelice.

Read more

Građevinarstvo

Zračne snimke postale su neizostavne u arhitekturi i građevinarstvu. Izrada građevinskih planova mnogo je jednostavnija uz pomoć preciznih 3D modela terena, dok praćenje tijeka rada na gradilištima omogućuje precizan pregled tijeka gradnje na vremenskoj crti, s mogućnošću mjerenja duljina, površina, nagiba i volumena usporedbom između odabranih datuma.

Read more

Provođenje državnih aktivnosti

Bespilotni zrakoplovi koji se koriste u obrambene svrhe djeluju u zahtjevnim vremenskim uvjetima, koriste opremu izrađenu prema vojnim standardima i namjenske kodirane radioveze. Veliki raspon korisnih tereta omogućuje izvršavanje različitih vojnih zadataka.

Read more

Nekretnine

Možete li zamisliti kvalitetnu prezentaciju nekretnine bez snimaka iz zraka? Od kada postoje bespilotni zrakoplovi s kvalitetnim kamerama, gotovo da ne postoji dobra prezentacija nekretnine bez zračnih snimaka.

Read more

Zaštitarstvo

Letjela kamera, koja brzo doseže bilo koji dio osigurane površine i omogućava detaljan nadzor događaja danju i noću, poboljšava svijest o situaciji, smanjuje vrijeme reakcije i omogućava smanjenje broja sigurnosnog osoblja na terenu.

Read more

Zaštita i spašavanje

Bespilotni zrakoplovi omogućuju pogled iz zraka i brzu dostavu važnih tereta u slučajevima nesreća, požara i većih prirodnih katastrofa. U našoj ponudi možete pronaći sve, od jednostavnih zrakoplova koji omogućuju brz pregled situacije, do naprednih zrakoplova s termalnim kamerama za nadzor požara i traženje nestalih osoba.

Read more

Osiguranje

Osiguravajuće kuće često trebaju snimke iz zraka prilikom preuzimanja rizika i procjene štete, budući da nije moguće detaljno snimiti cijele objekte i veće površine s tla. Bespilotni zrakoplov je “leteća kamera” koja rješava probleme dostupnosti i cjelovitog snimanja većih područja.

Read more

Druga područja

OneDrone zagovara otvoren pristup istraživanjima i podršku tvrtkama u pronalasku inovativnih rješenja koja omogućuju njihov razvoj, razvoj krajolika i cjelokupnog društva.

Read more

Get in touch with us!

Especially in the industry, regular maintenance and inspection are essential for the production flow and safety. In the best case, potential damage can be recognized before it occurs. Expensive production downtimes can be avoided at least if the damage is discovered early.

In order to provide you with the best possible service, please get in touch with us. We will respond to your questions as soon as possible.

Get in touch

This website uses cookies to ensure correct website functioning and to improve your experience. For more information, please see our Cookie policy .

I hereby allow the use of data for all purposes specified below.