Opis osposabljavanja

Usposabljanje je namijenjeno operatorima koji provode operacije s bespilotnim zrakoplovima u “posebnoj” kategoriji, sukladno SORA (Specifična operativna ocjena rizika) procesu definiranom Uredbom (EU) 2019/947. Ključni dio ovog usposabljanja je procjena rizika prema SORA procesu koju operator mora provesti prije početka operacije.

U teorijskom dijelu usposabljanja, kandidati će se upoznati sa svim 10 koraka SORA procesa koji će im omogućiti izradu ocjene rizika i SORA obrasca koji trebaju priložiti zahtjevu za dobivanje operativne dozvole.

U praktičnom dijelu tečaja, kandidati će izraditi ocjenu rizika specifičnu za svoje područje operacija.

 

Način izvedbe tečaja

Tečaj se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio održava se u učionici našeg obrazovnog centra, dok se praktični dio provodi na poligonu iza obrazovnog centra. U cijenu tečaja uključena je užina.

Prva dva dana tečaja obično se održavaju zajedno, dok se treći dan održava teoretsko i praktično provjeravanje znanja, što se događa 10-14 dana nakon završetka prvog dana. Tijekom tog vremena, polaznici samostalno stječu vještine upravljanja bespilotnim letjelicama, što je potrebno za praktični dio ispita.

Oprema

Korištenje bespilotnih letjelica za praktičnu obuku uključeno je u cijenu tečaja. Polaznici mogu koristiti vlastite bespilotne letjelice (preporučeno).

 

Teoretski dio tečaja

 • Trenutna EU i lokalna zakonodava u praksi
 • Odgovornosti operatera bespilotnih letjelica
 • Odgovornosti upravljačkog osoblja operatera
 • Odgovornosti daljinskih pilota i ostalog operativnog osoblja
 • Priprema operativnih postupaka i korištenje operativnog priručnika
 • Standardni operativni postupci Izvanredni operativni postupci
 • Postupci u slučaju nužde
 • Opća znanja o bespilotnim letjelicama
 • Obuka specifična za vrstu letjelice
 • Održavanje letjelica Planiranje leta
 • Dobivanje dozvola za letenje na ograničenim područjima
 • Vođenje evidencije operatera
 • Praktična izvedba leta
 • Post-letni postupci
 • Korištenje RGB kamere s osnovama tehničkog snimanja

Praktični dio tečaja

 • Provođenje operativnih postupaka u praksi
 • Letenje u vidokrugu daljinskog pilota
 • Osnovni manevri s bespilotnom letjelicom
 • Napredni manevri s bespilotnom letjelicom
 • Manevri za uspostavu orijentacije
 • Manevri za izbjegavanje
 • Navigacija pomoću karte
 • Navigacija pomoću kamere