Fotogrametrija z droni je finančno ugodna in dostopna tehnologija za sestavljanje 3D modelov izbranih območij. Pri fotogrametriji uporabljamo brezpilotni zrakoplov za zajemanje zajemanje velikega števila slik in z njih potem s pomočjo specializiranih programov sestavljamo natančne tridimenzionalne modele terena in ortomozaične zemljevide.

Fotogrametrija, izvajana s pomočjo brezpilotnih letalnikov, omogoča hitro in na daljavo pridobiti veliko količino podrobnih informacij o ciljnem območju ter sestaviti 3D-model območja z natančnostjo do nekaj centimetrov.

Droni omogočajo zajemanje slik iz oddaljenih lokacij in na težko dostopnih ali nevarnih območjih in njihov varen prenos v računalniške sisteme. Podatke je možno iz drona prenašati neposredno v realnem času. Tako lahko sledimo spremembam ali razvoju dogodkov tudi v zelo kratkih časovnih odsekih.

Pri OneDrone vam zagotovimo celovito opremo za izvajanje fotogrametrije, vključno s programsko, in izurjeno izkušeno osebje. Našo ekipo lahko najamete ze en sam projekt ali pa za stalno sodelovanje. Vso potrebno opremo za izvajanje fotogrametrije vam tudi lahko sestavimo na ključ in prodamo, pri čemer zagotovimo šolanje vašega osebja, vzpostavimo za vas sistem operaterja in sistem upravljanja flote brezpilotnih zrakoplovov.

Fotogrametrija z droni postaja kot zelo uporabna tehnologija nepogrešljiva na področjih, kot so:

  • Kartografija
  • Geologija
  • Geodezija
  • Kmetijstvo
  • Energetika
  • Rudarstvo
  • Ekologija
  • Urbanistično načrtovanje
  • Arheologija

Možnosti uporabe zračne fotogrametrije je zagotovo več. Pri OneDrone vam ponudimo strokovno zaledje in vam bomo zagotovili podporo že pri razvoju vaših projektov.